Webinar: Assessering d.m.v. Google Forms | Assessment using Google

Webinar banner

Is assessering vir jou ‘n kopseer gedurende COVID-19? Maak seker jy woon hierdie Zoom-webinaar by om meer te leer oor hoe Google Forms ingespan kan word om assessering te doen. Nie net word dit elektronies voltooi nie, maar dit word ook outomaties gemerk en die uitslae is dadelik beskikbaar in ‘n Excel-spreiblad.

In hierdie webinaar vertel Dr Drik Greeff ons meer oor hoe Google Forms jou lewe makliker kan maak.

Worried about assessment during COVID-19? Make sure you attend this Zoom webinar to learn more about how Google Forms can be used to assess. Not only is it distributed and completed electronically, it will also be marked automatically and the results are immediately available in an Excel spreadsheet. In this webinar Dr. Drik Greeff tells us more about how Google Forms can make your life easier.Time

Date: Jun 10, 2020
Time 03:00 PM

Speaker

photo of Drik Greeff
Drik Greeff @Chief Education Specialist at Eastern Cape Department of Education

Drik het ‘n formidabele rekord van bykans 40 jaar in die onderwys, waarvan sowat 18 jaar diens is as onderwyser en die laaste 21 jaar as kantoorgebaseerde opvoeder by die Oos-Kaapse Onderwysdepartement. Vir almal by die SAOU is Drik sinoniem met die “Hoor Hier” nuusbrief wat hy privaat ongeveer twee tot drie keer per week hoofsaaklik na-ure per e-pos aan sowat 750 skole en ongeveer 150 amptenare in die Oos-Kaap versprei. Drik bestuur ook sedert 2008 die Oos-Kaap se eksamenwebtuiste. Hierdie webtuiste, waarvan hy trouens die skepper is, het landswyd ‘n ongelooflike hoë gebruiksfrekwensie.

Leave a Reply