Hier is die volgende afdeling van video lesse van ons sterretjie onnie Monique Bonzaaier en handel oor Kaarte en planne. Onthou om haar Youtube channel the gaan volg!

Gr 12 – Padkaarte deel 1 [Youtube link]

Gr 12 – Merkmemo Padkaarte (oef 5) [Youtube link]

Gr 12 – Padkaarte deel 2 (met roosters) [Youtube link]

Gr. 12 – Padkaarte Merk memo Oef 6 [Youtube link]

Gr 12 – Nasionale en provinsiale padnetwerk [Youtube link]

Gr 12 Nasionale paaie merk memo Oef 9 [YouTube link]

Gr 12 – Strook roete kaarte [Youtube Link]

Gr 12 – strookkaarte merk memo (Oef 10) [Youtube link]

Gr 12 – Profiel- of hoogtekaarte [Youtube link]

Gr 12 – Profiel- of hoogtekaarte [Youtube Link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *